Have A Try. Have A Clik!

Pages

Wednesday, 26 October 2011

Ringkasan Bab 2, The End of History and the Last Man - Episod 3


Bab Kecil 4

1.     Sains tidak semestinya menjurus kepada kapitalisme dalam bidang ekonomi, atau demokrasi liberal dalam bidang politik.

2.     Ada negara yang telah melalui peringkat pertama pengindustrian dan maju dari segi ekonomi, mengalami pembandaran, dan bersifat sekular, di samping memiliki struktur negara yang kuat dan sepadu serta penduduk yang berpendidikan agak baik tetapi bukan kapitalis mahupun demokratik.

o   Contoh: Soviet Union era Stalin dari 1928 sehingga lewat 1930-an bertukar dari negara pertanian kepada perindustrian tanpa memberi rakyatnya kebebasan ekonomi dan politik.

3.     Menurut Fukuyama, kapitalisme merupakan satu-satunya sistem ekonomi yang berdaya maju kerana terbukti jauh lebih cekap daripada sistem ekonomi terancang secara terpusat dalam aspek-aspek berikut:

(i)                Membangun dan menerap teknologi

(ii)              Menyesuai dengan suasana pembahagian buruh yang berubah sangat pantas di seluruh dunia.

Syaratnya: Ekonomi perindustrian sudah matang.

4.      Faktor-faktor kegagalan sistem ekonomi perancangan terpusat:

(i)                Masalah inovasi teknologi.

§      Penyelidikan saintifik berlangsung paling baik dalam suasana bebas, apabila orang dibenarkan berfikir dan berhubung dengan bebas, dan diberi ganjaran kerana inovasi mereka – sesuatu yang tidak lumrah di Soviet Union dan China.

§      Diskriminasi lain - insentif lumayan hanya diberi kepada sektor tertentu seperti bidang fizik nuklear yang mengukuhkan kedudukan kerajaan secara langsung, manakala sektor lain yang kurang menarik diabaikan.

(ii)              Belum berjaya membuat keputusan pelaburan rasional, atau dalam menggabungkan teknologi baru secara berkesan ke dalam proses pengeluaran.

§       Autonomi yang lebih kepada pengurus untuk membuat keputusan tidak begitu berkesan tanpa sistem penentuan harga rasional (ditentukan oleh pasaran)

(iii)             Ekonomi moden yang kompleks.

§  Sekalipun dengan kemajuan keupayaan teknikal, tidak mungkin dapat menetapkan senarai harga dengan cekap bagi jumlah barangan yang terlalu banyak.

§  Contoh: 1 kapal terbang = beratus ribu komponen berasingan

(iv)              Tidak mencapai ekonomi skala

§  Barangan dibuat sendiri tetapi lebih mahal dan kurang berkualiti

§  Contoh: Kereta Trabant (pencemaran), cip Erich Honecker (mahal)

(v)                Etika kerja terjejas

§      Dasar sosial & ekonomi yang tidak memberi individu insentif peribadi untuk bekerja; upah seragam untuk semua -> kurang motivasi untuk bekerja lebih dari sepatutnya.

No comments: