Have A Try. Have A Clik!

Pages

Wednesday, 26 October 2011

Ringkasan Bab 2, The End of History and the Last Man - Episod AkhirBab Kecil 6

1.      Terdapat hubungan di antara pembangunan ekonomi, tahap pendidikan dan demokrasi.

o   Contoh:

§  Eropah Selatan: Kajian Kes Sepanyol

·        Ekonomi: 1958 - liberalisasi, 1960-an – 7% setahun.

·        Pendidikan: meningkat kesan daripada pembandaran pesat; 1950 – 18% di bandar, 1970 – 34% di bandar.

·        Kesan daripada ekonomi pesat + tahap pendidikan meningkat, Sepanyol bergerak ke arah demokrasi selepas kematian Jeneral Francisco Franco.

§        Asia: Jepun, Korea Selatan & Taiwan.

§      Afrika Selatan: 1948-1988 - komuniti Afrikaner berubah menjadi masyarakat kolar putih (tinggal di bandar, berpendidikan & mahir dalam keusahawanan).

o    Pengecualian: Negara Timur Tengah; demokrasi tak stabil tetapi pendapatan per kapita setanding Eropah & Asia, faktor minyak.

2.      3 hujah mengapa pengindustrian maju sepatutnya menghasilkan demokrasi liberal.

(i)                 Penghujahan Fungsi

§     Berbanding sistem diktator, hanya demokrasi mampu menjadi pengantara dalam jaringan rumit akibat kepentingan bercanggah yang dicipta oleh ekonomi moden.

§       Banyak konflik yang wujud antara kumpulan sosial yang baru muncul terpaksa diadili dalam sistem undang-undang dan akhirnya sistem politik.

§       Pasaran per se tidak mampu menangani konflik tersebut, perlu rujuk kepada sistem yang adil dan saksama = demokrasi.

§       Contoh: Isu Alam Sekitar

·       Tanpa demokrasi, kerajaan akan sentiasa menyebelahi firma gergasi yang merosakkan alam sekitar, kerana tiada ruang untuk penduduk / NGO dll. membantah.

(ii)             Kecenderungan sistem diktator / satu parti merosot dalam jangka masa tertentu, & lebih pantas apabila terpaksa mengendalikan masyarakat berteknologi maju.

§      Apabila pengasas meninggal dunia, tiada jaminan penggantinya setanding & cekap menguruskan negara.

§     Jika diktator memerintah lama, personaliti pelik terhasil. Contoh: sewaktu Ceaucescu memerintah Romania, beliau memiliki lampu chandelier 40 ribu watt sedangkan bekalan elektrik negara dicatu.

(iii)            Pengindustrian yang berjaya menghasilkan masyarakat kelas pertengahan yang mahukan penyertaan politik dan kesamaan hak. 

3.      Kekecualian Keberkesanan Demokrasi Liberal

(i)               Kurang berkesan bagi masyarakat yang sangat terbahagi mengikut perbezaan kelas sosial, warganegara atau agama. Contoh: Elit tradisional vs. kelas lain di Filipina & Peru.

(ii)             Kurang cekap menyelesaikan pertelingkahan antara kumpulan etnik atau bangsa yang berlainan. Contoh: kedaulatan sesebuah wilayah yang menjadi rebutan tidak akan dikompromi oleh pihak-pihak berkenaan seperti Armenia & Azerbaijan.

No comments: