Have A Try. Have A Clik!

Pages

Monday, 17 October 2011

BRUNEI: Legitimasi, Demokrasi dan Pembangunan Politik - Episod 1

1.    PENDAHULUAN: DEFINISI DAN KONSEP

1.1     Legitimasi


Menurut Weber (1978), setiap sistem kekuasaan cuba untuk mengukuhkan keyakinan terhadap legitimasi tertentu dengan cara menuntut ketaatan dan pembangunan alat pentadbiran. Weber (1978) seterusnya menghubungkaitkan legitimasi dengan authority yang dikelaskan kepada tiga iaitu legal authority, traditional authority dan charismatic authority.

Legal authority diasaskan kepada rasional iaitu ketaatan ahli masyarakat kepada seseorang individu bukan disebabkan authority yang dimilikinya tetapi prinsip legality.  Contohnya, seseorang pegawai dalam sesebuah organisasi dipilih dan dilantik kerana memiliki kelayakan dan kemahiran yang diperlukan.
Traditional authority pula berlawanan dengan legal authority kerana ketaatan diberi berdasarkan faktor peribadi dan seseorang yang menjadi ketua adalah disebabkan tradisi pemerintahan tertentu.  Corak ketaatan secara traditional authority ini memunculkan konsep ‘tuan’ dan bukannya ‘orang atasan’ lalu corak pemerintahan dan pemilihan anggota pentadbiran juga berdasarkan amalan tradisi dan budi bicara ‘tuan’ itu tadi.  Oleh yang demikian, ramai di kalangan sanak-saudara dan orang kepercayaan yang dilantik menjadi sebahagian anggota kerajaan.  Menerusi charismatic authority pula, ketaatan diberi atas faktor kualiti istimewa pada seseorang yang dijadikan ketua.
Menurut Beetham (1991) pula, terdapat tiga komponen utama bagi legitimasi dalam sesebuah masyarakat demokrasi liberal iaitu prestasi institusi, pematuhan kepada nilai-nilai demokrasi iaitu consent, perwakilan dan kebertanggungjawaban, dan identiti politik.  Tanpa ketiga-tiga komponen ini, ujar Beetham (1991) lagi, masyarakat akan mempersoalkan hak sesebuah kumpulan untuk membuat keputusan bagi pihak mereka meskipun polisi yang digubal bermanfaat dan prosedur yang dibentuk begitu sempurna.
Scharpf (1997) pula berpendapat sama ada legitimasi boleh diperolehi atau sebaliknya bergantung kepada input dan output kerajaan.  Pada beliau, input kerajaan diperolehi antara lain melalui pemilihan wakil rakyat secara demokrasi, persetujuan pengundi terhadap sesuatu program dan perundingan yang melibatkan rakyat.  Output kerajaan pula diperolehi dengan cara menepati kehendak dan nilai rakyat, dan memastikan setiap polisi yang dijalankan sentiasa mengambil kira pendapat umum.

No comments: