Have A Try. Have A Clik!

Pages

Wednesday, 14 September 2011

Kuliah Teori Sains Politik: Minggu 1, Episod 2


Jelas Dr. L, ramai sarjana berpendapat bahawa buku Huntington itu merupakan buku teori. Manakala terdapat juga sarjana yang kritis, antaranya Pierre Bourdue dari Perancis (ejaan berdasar pendengaran) dan Hassan Hanafi (ejaan berdasar pendengaran), seorang pemikir Islam kiri mengatakan bahawa buku berkenaan bersifat propaganda terhadap negara yang taksub kepada ilmu Barat.
Hegel and the Infinite: Religion, Politics, and Dialectic (Insurrections: Critical Studies in Religion, Politics, and Culture)Dr. L seterusnya memperincikan latar belakang penulis buku tersebut. Diterbitkan pertengahan 1990-an ketika Perang Dingin telah berakhir. Pemikir Barat taksub kepada pendekatan Hegel iaitu sintesis akan muncul apabila ada tesis dan antitesis. “Balance of Power”; negara akan maju apabila mempunyai pesaing. Misalnya, persaingan ke angkasa lepas dan bulan hasil persaingan di antara Amerika Syarikat dengan Soviet Union. Huntington, ujar Dr. L lagi mengidentifikasikan 7 tamadun yang menjadi antitesis kepada Amerika Syarikat, antaranya China, Islam, Afrika dan sebagainya. Keupayaan ketenteraan China jauh lebih tinggi, selain kekuatan lain seperti ekonomi dan sebaganya. Rekomendasi Huntington oleh Amerika Syarikat dan diagihkan kepada jabatan-jabatan berkaitan hubungan antarabangsa seperti CIA yang mengapi-apikan China sebagai pesaing.
OrientalismThe Israel Lobby and U.S. Foreign PolicySambil mempromosi kulit depan buku “Islam, Secularism & Liberal Democracy” oleh Nader Hashem di slaid, Dr. L menambah bahawa selepas peristiwa 9/11, Amerika Syarikat mengubah paradigma bukan kepada melawan China tetapi terrorisme. Tamadun lain yang perlu diawasi ialah Islam sebab bilangan penduduk Islam semakin bertambah dan menjadi ancaman.
Sebuah lagi buku, “The Israel Lobby and U.S. Foreign Policy” oleh John J. Mearsheimer dan Stephen M. Walt disorot kulit depannya di skrin. Buku yang penting dalam subjek ini, kata Dr. L. Di samping itu, dipaparkan juga “Orientalism” oleh Edward Said.
Beberapa soalan dikemukakan oleh si dosen.
  1. Mengapakah negara pasca kolonial majoritinya bersifat autokratik?
  2. Sejauh manakah peranan IDoL mempengaruhi ketempangan pembangunan?
  3. Faktor apakah yang paling berperanan dalam menentukan kemajuan suatu negara?
  4. Mengapakah agama kerap menjadi bahan pertembungan politik yang tidak pernah ada akhirnya?
  5. Seberapa besarkah peranan perempuan dalam politik negara?
Principles of Political Economy and TaxationDua lagi judul buku dipaparkan juga disebut; “Occidentalism” karya Hassan Hanafi (ejaan berdasar pendengaran) dan “Competitive Advantage” oleh David  Ricardo.
IDoL menurut Dr. L adalah apabila negara-negara 2 musim boleh melaksanakan aktiviti pertanian selama 12 bulan penuh manakala negara-negara 4 musim tidak dapat menjalankan aktiviti pertanian selama 4 bulan dalam setahun. Ertinya, negara-negara 4 musim tidak dapat berbuat apa-apa selama 4 bulan dan aktiviti pertanian mereka terjejas. Kata Ricardo, harus dibuat division supaya tak berlaku ketempangan. Makanya, industri pertanian dikembangkan. Akibatnya, negara-negara jauh dari Khatulistiwa di Utara dan Selatan menjalankan industri berat.

No comments: